Klinická naturopatie – přírodní cesta ke zdraví

Žijeme v době, která nabízí okamžité řešení mnoha problémů, s nimiž se v každodenním životě potýkáme. Od bolesti těla nám uleví pilulka z lékárny, nespavost vyřeší prášek na spaní, nadváhu hubnoucí koktejly, neplánovanému těhotenství zabrání hormonální antikoncepce, neplodnost pak vyřeší umělé oplodnění. Postupně se ale vytrácí z našich životů přirozenost, snaha naslouchat vlastnímu tělu a místo hledání příčiny našich zdravotních obtíží se mnohdy spokojíme jen s potlačováním jejich symptomů.

Klasická medicína a chemické léky jsou nezastupitelné při řešení těžkých, život ohrožujících stavů, na něž by šetrná přírodní terapie byla příliš zdlouhavá.
Stále častěji nás ale trápí tzv. chronické zdravotní potíže, jejichž pravou příčinu a spouštěč bývá často problematické najít, potýkáme se se špatnými stravovacími návyky či antibiotickou rezistencí. V řešení těchto potíží je velmi efektivní v České republice doposud opomíjený obor klinické naturopatie.

Klinická naturopatie je západním směrem celostní přírodní medicíny, který propojuje znalosti a tradice přírodního léčitelství se znalostmi západní medicíny a s nejnovějšími poznatky klinického výzkumu v oblasti nutriční a bylinné medicíny. Hlavními pilíři klinické naturopatie jsou klinická nutriční medicína (léčba stravou) a západní fytoterapie (léčba bylinami).

Klinická nutriční medicína, neboli léčba stravou, je celosvětově uznávaná jako jeden z nejefektivnějších typů léčebné terapie, neboť se svou účinností řadí na druhé místo za klasickou západní medicínu. Na rozdíl od ní však nepoužívá k řešení zdravotních problémů žádné chemické látky, ale sílu přírody. Nutriční medicína zkoumá vztah mezi potravinami, nutrienty a zdravím studiem toho, jak lidské tělo tráví, vstřebává, transportuje, metabolizuje a ukládá nutrienty. Nedostatek či nevyváženost některých nutrientů se může projevit náhle, velmi nenápadně, nebo se skrýt za jiné onemocnění. Naturopat umí rozeznat nevyváženost stravy v souvislosti s konkrétním onemocněním a navrhnout řešení ke zlepšení zdravotního stavu. Nutriční medicína dokáže vyřešit nebo aspoň ulevit od zdravotních obtíží úpravou stravovacích návyků a životosprávy, vypracováním přesných klinických programů s pomocí vitaminů, minerálních látek, stopových prvků, enzymů, a to ve specifických kombinacích založených na výzkumech a klinických studiích. Nutriční medicína je efektivní při řešení různých zdravotních obtíží, např. alergií, ekzémů, astmatu, gynekologických potíží a neplodnosti, kardiovaskulárních nemocí, vysokého krevního tlaku, cukrovky, oslabeného imunitního systému, autoimunitních nemocí, bolestí kloubů, revmatoidní artritidy, poruch štítné žlázy, osteoporózy, stěhovavých bolestí bez příčiny, nespavosti a mnoha dalších potíží, které často způsobuje nezdravý životní styl, nedostatečné vyživení organismu, genetická či toxická zátěž.

Západní fytoterapie, neboli léčba bylinami, je samostatným oborem přírodní medicíny i jedním z profesních oborů klinické naturopatie. Kombinuje znalosti dávných kultur, které po tisíciletí používaly byliny k terapeutickým účelům, s nejnovějšími výsledky klinických studií v oblasti bylinné medicíny. Detailní znalost několika set druhů bylin, jejich aktivních účinných látek a znalosti specifických aplikací fytoterapeutik umožňují vysoce efektivní péči při prevenci a řešení široké škály zdravotních problémů. Jedná se např. o trávicí potíže, alergie, a potravinové intolerance a přecitlivělosti, astma, ekzémy, mykózy, gynekologické potíže a neplodnost či kardiovaskulární nemoci. Fytoterapeutika taktéž dokáží velmi efektivně stimulovat imunitní systém v boji proti různým virům, bakteriím i kvasinkám, a to i v případech, kdy medikamenty klasické západní medicíny opakovaně selhávají ve své účinnosti.

Klinická naturopatie tedy za pomoci čistě přírodních metod s prokázanou účinností dokáže efektivně řešit široké spektrum zdravotních potíží včetně dlouhotrvajících chronických zdravotních problémů vyčerpávajících tělo i psychiku a také syndromy (chronický únavový syndrom, fibromyalgický syndrom, syndrom dráždivého střeva, atd.), které západní medicína momentálně nedokáže jednoznačně vysvětlit. Jedná se o oblast, která se v posledních letech díky klinickým studiím a výzkumům neustále rozvíjí a dává tak naději na uzdravení dosud neřešitelných zdravotních problémů.
Při práci využívají naturopati jednak standardní západní diagnostické metody (krevní tlak, krevní obraz, detailní antropometrie, atd.), jednak specifické funkční testy a tradiční diagnostické techniky jako iridologie, analýza obličejových znaků či jazyka. Propojení západních a východních vyšetřovacích metod zaručuje vysoce odbornou aplikaci nutriční a bylinné terapie, celostní přístup a umožňuje řešit široké spektrum akutních i chronických stavů.

6 základních principů naturopatické filozofie:

  • 1. věřit v léčivou sílu přírody a podporovat vlastní schopnost regenerace
  • 2. nikdy neublížit – nebránit přirozeným léčivým procesům těla a upřednostňovat neinvazivní diagnostické metody a léčebné prostředky s minimem vedlejších účinků
  • 3. řešit příčinu zdravotních obtíží, ne pouze symptomy
  • 4. přistupovat k člověku celostně – zdraví je souhrnem fyziologických, emočních, mentálních, spirituálních, genetických, environmentálních a sociálních faktorů
  • 5. prevence – především předcházet nemocem, nečekat, až je nutné řešit příznaky nemoci
  • 6. vzdělávat o příčinách nemocí, zdůrazňovat vlastní zodpovědnost člověka za jeho zdraví, povzbuzovat ke změnám životního stylu