Centrum integrativní péče

první komplexní psychologicko-naturopatické pracoviště na Moravě

Přirozená cesta ke zdraví vede přes péči o tělo i duši.
Lidská bytost, to je jednota duše s tělem.
Už Platón řekl: „Tělo a duše jedno jsou. Nelze je léčit odděleně.“

Je nám blízký tzv. bio-psycho-socio-spirituální přístup k lidskému zdraví, který říká, že zdraví je komplexním výsledkem interakcí mezi faktory biologickými (genetika, výživa, fyzická kondice, spánek a relaxace, životní prostředí), psychickými (osobnost, emoce, myšlenky, chování), sociálními (vztahy, socioekonomická situace, kulturní život) i spirituálními (existence něčeho, co nás přesahuje).

Nabízíme přístup orientovaný na člověka, porozumění životnímu příběhu klienta a hledání pravé podstaty nerovnováhy v bezpečné atmosféře respektu a přijetí. Společně zmapujeme jednu oblast bio-psycho-socio-spirituálního modelu po druhé a identifikujeme, jaké kroky nejefektivněji pomohou navrátit rovnováhu tělu i duši.

Ve snaze chápat a řešit potřeby klientů celostně spolupracujeme s odborníky z jiných specializací, např. z oborů klasické medicíny, psychiatrie, fyzioterapie a fitness, které v případě potřeby rádi doporučíme.