Psychologické poradenství a psychodiagnostické vyšetření

Hroutí se Vám Vaše životní plány a rádi byste opět prožívali pocit spokojenosti?

Prožíváte psychické stavy, které jsou Vám nepříjemné?

 Psychologické poradenství vnímáme jako cestu k rozvoji osobnosti klienta.

Nejčastější témata, která v praxi řešíme, jsou:

 • work-life balance (nastavení souladu mezi pracovním a osobně-rodinným životem)
 • druhá profesní kariéra (po ukončení původní kariéry – např. sportovci, vojáci, hasiči, policisté, manažeři, podnikatelé, atd.)
 • zvýšená pracovní zátěž
 • nekvalitní spánek
 • úzkostné stavy
 • zvládání školních/pracovních/životních situací klientů i jejich dětí
 • dlouhodobé odloučení od rodinného prostředí
 • nevěra a dopad na celý rodinný systém
 • provázení při umírání či zvládání náročné diagnózy z dlouhodobé perspektivy

Nabízíme poradenství individuální, párové, rodinné i skupinové. Může probíhat formou osobního setkání, prostřednictvím skypu či telefonu.

 

Chcete uspět při výběrovém řízení na novou pracovní pozici?

Vybíráte nejvhodnější zaměstnance do Vašeho týmu?

 Psychodiagnostické vyšetření

Používáme následující metody:

 • osobní pohovor
 • psychodiagnostické testy – vyšetření intelektu, osobnosti, výkonu (individuálně i ve skupině)
 • screening silných i rozvojových stránek klienta
 • projektivní techniky

Nejčastější důvody psychodiagnostického vyšetření:

 • příprava na pracovní pohovor
 • výběrová řízení k firmám i k bezpečnostním a ozbrojeným složkám
 • zvládání sportovního stresu, zlepšení sportovního i životního výkonu
 • osobnostní růst

Individuální psychologické poradenství – 1000 Kč/50 minut

Párové psychologické poradenství – 1600 Kč/90 minut

Rodinné psychologické poradenství – 1000 Kč/50 minut

Psychodiagnostické vyšetření intelektu, výkonu a osobnosti – 1000 Kč/50 minut testování

Profesní diagnostika – příprava na výběrové řízení (do firem, bezpečnostních a ozbrojených složek) – 1000 Kč/50 minut testování