Psychoterapie a krizová intervence

Dějí se Vám v životě události, které nemáte pod kontrolou?

Zažíváte pocity, stavy, které jsou pro Vás nesrozumitelné?

Psychoterapii, telefonní krizovou intervenci a krizovou intervenci vnímáme jako prostor pro sdílení dlouhodobých, akutních či paralyzujících životních komplikací v bezpečném a důvěrném prostoru.

Psychoterapie je dlouhodobá a velmi postupná práce při odhalování často nevědomých impulzů, které mají vliv na běžný život. Preferujeme kombinaci více psychoterapeutických směrů podle potřeb a nastavení klienta.  Vycházíme z psychodynamického směru, který kombinujeme s prvky kognitivně-behaviorální terapie, hypnózy a terapie orientované na řešení.

Krizová intervence je systém postupných kroků při zvládání mimořádné životní situace, kterými se postupně vrací klient do chtěného stavu.

Telefonní krizová intervence řeší taktéž zvládání mimořádné životní situace, ale telefonní formou.

Nejčastější témata, která v praxi řešíme, jsou:

  • zpracovávání traumatické události
  • opakující se a vtíravé myšlenky
  • nesrozumitelné návaly agresivity, depresivita, apatie
  • zneužívání v dětství, znásilnění, přepadení
  • nevěry a akutní dopady na celý rodinný systém
  • provázení při umírání či zvládání náročné diagnózy v akutní situaci
  • nečekané ukončení pracovního poměru
  • negativní dopady onemocnění COVID 19

Psychoterapie, krizová intervence  – 1000 Kč/50 minut