Vztahové a manželské poradenství

Zažíváte vztahovou krizi a potřebujete podpořit a nasměrovat?

Cítíte se být nepochopen/á v partnerském vztahu?

Snažíte se partnerovi něco sdělit, ale on Vás neslyší?

Chcete vědět, za jakých podmínek má Váš vztah budoucnost?

V dnešní době páry nevěnují tolik pozornosti vzájemnému poznávání a jeden se s druhým seznamují až po uzavření manželství, narození dítěte či po uzavření společných majetkových závazků. Přitom čas investovaný do sebepoznání a poznání protějšku může být rozhodující při zvládání krizí, které jsou ve vztahu nevyhnutelné. Z těchto důvodů Vám nabízíme zhodnocení aktuální formy Vašeho vztahu, jeho silných i výzvových stránek a posouzení úrovně partnerské komunikace. Především ale pomocí specifických technik a nástrojů posoudíme pravděpodobnost trvání vztahu ve fázi před uzavřením manželství, v manželství, při první a druhé manželské krizi. Přijít můžete v páru, ale i individuálně.

Celodenní poradenství pro páry je unikátní model, který pomáhá v bezpečném prostředí jasně vydefinovat problém, efektivně zlepšit vzájemnou komunikaci a během jednoho dne dosáhnout požadovaného cíle.

Poradenství s jedním terapeutem (mužem) – 1000 Kč/60 minut

Poradenství s terapeutickým párem (mužem a ženou) – 1500 Kč /60 minut

Celodenní poradenství pro páry – 4500 Kč/ 5x 50 minut