EMDR

Vnímáte určitou událost z Vašeho života jako traumatizující?

Rádi byste tuto událost zpracovali a uzdravili tak svoje tělo i duši?

Metoda EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) neboli desenzibilizační terapie využívající pohyb očí, je komplexní, integrativní psychoterapeutickou léčbou. Pomáhá zpracovat a zotavit se z problémů vyvolaných traumatickými událostmi a z nich vyplývajících potíží. Principy terapie EMDR vyvinula v 80. letech 20. století psycholožka  Francine Shapiro, která objevila, že rychlé a opakované pohyby očí snižují úroveň úzkosti u lidí, kteří zažili náročné, traumatizující události.

Princip fungování metody EMDR

Lidský mozek disponuje vrozenou schopností vypořádat se s obtížnými životními zkušenostmi a dospět k adaptivnímu řešení. Každý člověk má od narození schopnost spontánně se uzdravovat, jde o schopnost samoléčení.

Prožívaná zkušenost při traumatické události může zůstat zablokovaná v nervovém systému a má tendenci se znovu aktivovat a vyvolávat onemocnění fyzická i psychická. Když se náročná zkušenost děje příliš rychle, s velkou intenzitou nebo ji neočekáváme, přirozená schopnost organismu zpracovat danou událost je nedostačující a může selhávat proces samoléčení. Výzkumy dokazují, že oční pohyby odblokovávají vrozený systém zpracovávání informací, což umožní mozku, aby traumatickou zkušenost zpracoval. EMDR terapie využívá k léčení bilaterální (dvoustrannou) stimulaci mozku, které lze dosáhnout pohybem očí, zvukovou či dotykovou stimulací.

EMDR pracuje ve třech časových osách: s minulými vzpomínkami, se současnou situací způsobující komplikace a rozvíjí dovednosti potřebné pro pozitivní budoucí reakce. Cílem EMDR metody je odstraňování překážek bránících spontánnímu uzdravování, čímž se metoda stává efektivním a poměrně rychlým nástrojem pro léčbu všech věkových kategorií.

Metoda EMDR je vhodná po událostech typu:

 • zdravotní nebo osobní ztráty, úraz, porod, potrat
 • nepříjemné vzpomínky z dětství, minulosti
 • dopravní nehody
 • přírodní katastrofy
 • přepadení, týrání
 • sexuální násilí
 • úmrtí blízké osoby

Metoda EMDR pomáhá:

 • zpracovat traumatizující událost
 • odstranit tělesné i psychické obtíže
 • ulevit od chronické bolesti
 • redukovat stres
 • zlepšit pohled na sebe sama

Terapie EMDR je vědecky ověřená a doporučená mnohými mezinárodními organizacemi pro léčbu posttraumatické stresové poruchy PTSD (např. Světová zdravotnická organizace, 2013).

Úvodní EMDR sezení obvykle trvá 90 minut. Počáteční setkání věnujeme bilancování dosavadních životních zkušeností a hledání funkčních i nefunkčních systémů. Cílem je stabilizace a zvýšení psychické odolnosti klienta.

Následující EMDR sezení trvá 50 minut. Počet EMDR sezení se odvíjí od aktuálního problému a traumat prožitých v minulosti. Většinou je potřebných 3-5 sezení s frekvencí 1x týdně nebo 1x za 2 týdny. Při složitější anamnéze může být potřebná delší spolupráce.

EMDR terapie – 1000 Kč/50 minut

EMDR terapie – 1600 Kč/90 minut