Výběr osob a péče o zaměstnance

Vybíráte nejvhodnější zaměstnance do Vašeho týmu?

Chcete vytvořit výběrové řízení na novou pracovní pozici ve Vaší firmě?

Chcete podpořit Vaše zaměstnance v lepším pracovním výkonu?

Používáme následující metody:

  • osobní pohovor
  • psychodiagnostické testy – vyšetření intelektu, osobnosti, výkonu (individuálně i ve skupině)
  • screening silných i rozvojových stránek klienta
  • projektivní techniky
  • anketa potřeb zaměstnanců

Výhody spolupráce s psychologem:

  • efektivita při výběru osob vedoucí ke snížení nákladů organizace
  • predikce fungování nového člena ve Vašem týmu na základě psychologické profilace
  • nastavení kritérií výběrového řízení k bezpečnostním a ozbrojeným složkám i k organizacím, týmům a firmám
  • talent management – profesní i osobnostní růst Vašich aktuálních zaměstnanců
  • sladění potřeb managementu a zaměstnanců

od 1500 Kč/60 minut (na základě kontraktování)