Psychologie, psychoterapie

Poradenská psychologie poskytuje prostor pro odbornou ( a mnohdy krátkodobější) spolupráci poradce a klienta. Může se jednat o rodinné, partnerské i profesní problémy. Pomáhá klientovi při přijetí svobodného rozhodnutí i jeho důsledků a umožňuje lepší poznání vlastních slabin i předností klienta.

Psychologické poradenství si klade za cíl překonat psychologické potíže klienta nebo rozvíjet jeho osobnost.

Poradenský psycholog je osoba, která má vystudovanou jednooborovou psychologii magisterského stupně.

Psychoterapie je proces zaměřující se na dlouhodobou spolupráci s cílem osobního rozvoje  klienta a aktivace jeho vlastních kompetencí. Často se jedná o neuvědomované pohnutky ovlivňující aktuální život klienta.

Psychoterapeut je osoba, která prošla dlouhodobým psychoterapeutickým výcvikem (3-5 let). Psychoterapeut nemusí být absolventem vysokoškolského studia psychologie.